Författare: Simon Hjälmarö

Samhällsdialogen 17 februari – Den avsvalnande demokratin

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet, konstaterar att Sverige återfinns bland de fem procent av världens stater i kategorin högsta graden av demokrati.

Porträtt av man.
Erik Amnå

– Det kan naturligtvis kännas bra, säger han och pekar samtidigt på bekymren med demokratin i Sverige: den ökande ojämlikheten, bristen på delaktighet i politiska processer, låg representativitet från flera befolkningsgrupper, den ökade polariseringen av opinionsbildningen och ungas engagemang i politiska och samhälleliga frågor.

Ämnet för kvällen är ett uttryck för hur Erik Amnå uppfattar läget för demokratin i Sverige idag.

Sång/musik: Martin Ekermo och Gustaf Söderström.

Programblad januari-mars

Här finns programblad att ladda ner och skriva ut för perioden januari-mars 2020. Programmet finns även att hämta i Immanuelskyrkan.

Temaår – Till jordens yttersta gräns

Immanuelskyrkan deltar i Equmeniakyrkans temaår om Apostlagärningarna 2019-2020.

I Nya testamentets Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi kommer att gå igenom apostlagärningarna under hösten och våren på våra samlingar Bibel & bröd (torsdagkvällar).

En enklare andaktsbok som är kopplad till detta finns i Immanuelskyrkan (20 kr, om du vill). Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.

Läs gärna mer på equmeniakyrkans hemsida