Immanuelskyrkans församling är formad i det som en gång hette Svenska Missionsförbundet. Vi är nu en del av Equmeniakyrkan i Sverige.

Gemenskap i arbete för ett annat rike.

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan, tidigare Svenska Missionskyrkan, vill ge rum för livsviktiga frågor och möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn.

Region Öst är en av Equmeniakyrkans nya regioner, vad vi tidigare kallade distrikt inom Svenska Missionskyrkan.

equmeniasnyalogga
För mer information om vårt barn och ungdomsarbete  och vad vi tidigare kallade Svenska Missionskyrkans Ungdom,
se Equmenia och Region Öst av Equmenia.

Equmenia och Equmeniakyrkan har även sina rötter i Baptist och Metodiströrelsen.