”Immanuelskyrkan vill uppmuntra till delaktighet i samhället, värna rätten och avslöja orätten och förvalta Guds skapelse.” (Ur församlingsordningen)

Samhälsdialogen vill bidra med kunskap, reflektion, samtal och handling.

Samhällsdialogen erbjuder kanske Jönköpings mest gedigna offentliga föreläsningsprogram med möjlighet till just dialog gällande samhälle, kultur och teologi. Samhällsdialogen äger rum 10-12 ggr/år i Immanuelskyrkan, Jönköping.

En rad intressanta gäster med en stor spännvidd har genom åren gästat samhällsdialogen. Författare, teologer, företagsledare, politiker, forskare, journalister, samhällsdebattörer kulturchefer och kulturpersonligheter.

Vårens program 2024 Samhällsdialogen VT24