Kören IMMANUEL – en vuxenkör som övar kontinuerligt, men i tydliga avgränsade projekt!

Övning sker onsdagar kl. 18.30-20.30 i Immanuelskyrkan
Körgemenskapen är öppen för alla som vill sjunga och förutsätter inte församlingsmedlemskap. Varmt välkommen!

Se Kören Immanuels Terminsprogram för våren 2024 

Anmälan sker via formulär nedan eller mail till körledare Maria Ydreborg: maria@immanuelskyrkan.com

Anmälan Kören IMMANUEL

ÅÅÅÅMMDDXXXX