Bibliodrama är ett sätt att undersöka text med hela kroppen. Här finns inga rätt eller fel, vi närmar oss texten med hjälp av övningar som ledaren har förberett. Det kan innebära att vi läser texten många gånger. Fastnar vid något ord som betyder lite extra detta tillfälle.

Att förklara bibliodrama är svårt, det måste upplevas – välkommen med på nästa tillfälle!

Ledare:
Henrik Ydreborg, utbildad bibliodramaledare och styrelsemedlem i Bibliodramasällskapet i Sverige. Han är också medförfattare till boken ”Handbok i Bibliodrama”, Argument förlag.
Kontakt: 070 – 3790199, henrik.ydreborg@me.com