I Immanuelskyrkan finns följande musikgrupper för barn och unga:

  • Musiklek, 4-6 år
  • Jönköping Soul Kids, 6 år – åk 4.
  • Jönköping Soul Children, årskurs 5-9+.

Läs mer om musikgrupperna under Barn & Ungdom