Är du dagledig, tycker om att sjunga – eller spela – och vill göra en viktig och värdefull insats för de äldre? Kom med och sjung i Besökssångarna!

Besökssångarna åker några gånger/månad till äldreboenden i vår närhet och sjunger för och tillsammans med de äldre i samband med kyrkans andakter.

Är du intresserad? Kontakta diakon Lena H Carlsson:
e-post: lena@immanuelskyrkan.com, tfn: 070-7293574