Bli medlem

Equmenia Immanuelskyrkan
Ungdomar kring en eld

Varmt välkommen till Equmenia i Immanuelskyrkan!

Vi är en av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Här möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och växa som människor. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi vara med och forma en bättre värld. Mer om Equmenia kan du läsa här.

Bli medlem

Du kan enkelt bli medlem i Equmenia i Immanuelskyrkan via länken nedan. I slutet av registreringen kan du välja att betala en frivillig medlemsavgift med Swish, bankkort eller Bankgiro. Du betalar då 200 kronor per person och läsår, eller 450 kronor för en hel familj. Avgiften går till vår lokala förening.

Är du medlem sedan tidigare behöver du inte fylla i uppgifterna via länken nedan. Medlemsavgiften kan då betalas direkt med Swish (123 182 42 67) eller Bankgiro (5766-8626). Viktigt är att ange i meddelandefältet vem eller vilka du betalar för.

Bli medlem, klicka HÄR!

Varför är det bra att vi är många medlemmar?

Förutom att medlemsavgiften ger ett tillskott till vår förenings lokala ekonomi påverkar antalet medlemmar vår riksorganisations bidrag från staten. Organisationens personal stöttar oss i föreningarna, ordnar utbildningar, läger, material och mycket annat. Med fler medlemmar blir Equmenia nationellt en större organisation som ännu mer kan påverka samhället i frågor som rör barn och unga.

Välkommen till oss!


Kan man säga att vissa människor är viktigare än andra?

Nej, vi tror inte det, men vi tror att det finns perioder i livet då det är extra viktigt att ha bra sammanhang att finnas i.

En sådan period är då man växer och försöker hitta sig själv.

Därför vill vi i Immanuelskyrkan genom Equmenia skapa bra sammanhang för barn och ungdomar, eller skapa god jord att växa i som någon sa en gång.

Vi gör det genom en mängd grupper där vi har kul tillsammans, där vi utmanar varandra och där vi funderar på vad Gud kan ha för betydelse för våra liv som de ser ut idag.


Equmenias styrelse

Equmenia Immanuelskyrkan, Jönköpings styrelse utgörs av Adam Andersson (ordförande) Mickael Snarberg (kassör), Sara Lundman, Elisabeth Hedfors, Maja Högberg, Emma Rundblad Jersenius, Klara Johansson, Emma Wombell, Stefan Sjöberg (adj) Filippa Arnell (adj) och Josh Hiben (adj).

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering. Det är också styrelsen som förbereder års- och föreningsmötens ärenden och är med och verkställer de beslut som fattas där.

Har du frågor om vårt barn och ungdomsarbete? Hör av dig till någon i vår styrelse eller någon av våra andra frivilliga ledare i respektive grupp.
equmenia@immanuelskyrkan.com

/Equmeniastyrelsen


Region Öst av Equmenia

Redovisa närvaro på denna länk