Meditation – Hjärtats bön

stearinljus som brinner.

Meditation – Hjärtats bön

Välkommen på Hjärtats bön-meditationer i andaktsrummet varannan tisdag (jämna veckor). Du behöver inte vara kristen eller ha erfarenhet av meditation för att delta.

Hjärtats bön är en meditativ böneform, en form av kristen meditation, som hjälper vårt inre att komma till stillhet. Vårt sinne går från splittring till enhet och i den tystnaden som uppstår kan vi möta Guds närvaro. Ett rum för sinnesro och ordlös bön öppnas upp.

Hjärtats bön bygger på en bred tradition av praktik och erfarenhet som förts vidare från mun till mun och genom skrifter ända sedan den allra tidigaste kyrkan. I centrum för bönen finns Jesu namn eller ett böneord som i någon form uttalas i samklang med andningen. (Fil 2:9-11, Joh 20:22)

Varje in- och utandning blir en bön som för uppmärksamheten närmare och djupare ned i det mysterium som inte kan uttalas eller förstås med förnuftet. Under slutet av bönen släpper vi taget även om Namnet och går in i en helt ordlös meditativ bön.

Samlingen inleds med en textläsning inom något område som berör Hjärtats bön. Därefter sätter vi oss i den meditationsställning som passar respektive person – upprätta men avslappnade. När alla funnit sina positioner påbörjar vi en ledd Hjärtats bön-meditation som pågår i ca. 30 minuter. Den som sedan vill sitta kvar lite längre kan göra det.

Efteråt finns det möjlighet till en stunds samtal och gemenskap över en kopp te och tilltugg som var och en köper från Café Immanuel.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik, telefon: 0723-996456, Simon, telefon: 0702-25 99 88 eller någon av personalen i kyrkan.

I Sverige finns ett nätverk som utvecklat formerna för Hjärtats bön. Läs mer på hjartatsbon.se

Till toppen