Unikt körbesök 26 okt!

Bibliodrama 8 nov


Bibliodrama är att tillsammans kreativt uforska text, i detta fallet text från Bibeln. Vi undersöker texten genom att agera – gestalta den med drama, kropp och rörelse, med färg, genom att skriva eller med andra uttrycksmedel. Bibliodrama är olika metoder och dramaövningar, textbearbetning, gestaltning och skrivande.

Bibliodramatillfälle under Hösten 2019:
När? Fredag 8 november kl. 17.30 – 21.00
Anmälan? Öppet för alla. Anmälan senast 6 nov.
Kostnad? Fika till självkostnadspris

Ledare:
Henrik Ydreborg är utbildad bibliodramaledare och styrelsemedlem i Bibliodramasällskapet i Sverige. Han är också medförfattare till boken ”Handbok i Bibliodrama”, Argument förlag.
Kontakt: 070 – 3790199, henrik.ydreborg@me.com

Konfirmation

För mer information, klicka in på Aktiviteter/Barn och ungdom/Konfirmation.

Temaår – Till jordens yttersta gräns

Immanuelskyrkan deltar i Equmeniakyrkans temaår om Apostlagärningarna 2019-2020.

I Nya testamentets Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi kommer att gå igenom apostlagärningarna under hösten och våren på våra samlingar Bibel & bröd (torsdagkvällar).

En enklare andaktsbok som är kopplad till detta finns i Immanuelskyrkan (20 kr, om du vill). Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.

Läs gärna mer på equmeniakyrkans hemsida

Programblad för oktober-december

Nu finns ett nytt programblad för vad som händer i Immanuelskyrkan under oktober-december 2019.

Du kan också ladda ner programbladet som PDF:

▶︎ Programblad oktober-december 2019

Smaka och Se Ungdomskonferens

Mer info. och anmälan: www.equmenia.se/smakaochse

Samhällsdialogen hösten 2019

Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan har även denna höst intressanta gäster och teman. Här är programmet:

Måndag 16 september kl. 18.00:

En värld utan krig och vapen – dröm eller …?

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen sedan 2016.

Fortsätt läsa