Internationellt

people-holding-earth-their-hands

Immanuelskyrkan är en del av den världsvida rörelsen som kristenheten utgör. Det innebär att vi arbetar lokalt i Jönköping, men vi följer och stöttar projekt på andra håll på jorden. Som världsmedborgare har vi alla ett ansvar för klimat och miljö, rättvisefrågor och medmänsklighet. Som kyrka önskar vi göra det lilla vi kan för att bygga bättre samhällen.
Ur Equmeniakyrkans teologiska grund, punkt 32

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”
Matt 28:18-20, Mark 16:15


Vänförsamling i Indien

Priya Cherukuri

Priya Cherukuri

Sedan 2010 har Immanuelskyrkan haft St Andrews församling i Pune i delstaten Maharashtra som vänförsamling. Några församlingsmedlemmar har genom åren besökt Pune och kyrkan. Vi har också haft några medlemmar därifrån på besök här. Vi utbyter reglbundet böneämnen och nyheter. Mindre svårigheter har varit språkbarriär (det är få medlemmar där som kan engelska) och tidsskillnad (när vi haft zoommöte). Vi har inget ekonomiskt stöd till dem, utan ser dem som ömsesidig vänförsamling med koppling till vår missionshistoria. De senaste åren har pastorsfrun Priya Cherukuri (också pastorsutbildad) varit vår kontaktperson.


Kongo Brazzaville

Kongo Brazzaville

Kimpeses sjukhus och kyrka

Equmeniakyrkan har en lång tradition av att vara engagerade i Kongo Brazzaville. Missionärsfamiljen Lindgren består av föräldrarna Johan och Julia och deras fyra barn; Gösta, Åke, Inga-Maj och Bertil. De reste ut till Kongo i slutet av augusti -22 och bor sedan dess i Brazzaville.

Julias uppgift är att vara ett stöd i hälsovårdsarbetet inom vår systerkyrka EEC (Eglise Evangelique du Congo). Dessutom är hon ansvarig för att hålla kontakt med ett nätverk inom hälsovårdsarbetet i båda Kongorepublikerna och där även Equmeniakyrkans hälsovårdsgrupp i Sverige ingår.

Johan arbetar som direktor på den humanitära organisationen ASUdh och är även samordnare för Equmeniakyrkans arbete i Kongo-Brazzaville.

De tre äldsta barnen går i skolan och den yngste i förskola. De har fått lära sig ett nytt språk och vänja sig med en ny och annorlunda kultur men verkar ha anpassat sig bra.

I sommar har vi möjlighet att få träffa Lindgrens och höra mera om deras liv i Kongo. De kommer hem till Sverige på ferie och har lovat att medverka hos oss på en sommarkväll i juli, den 12/7, och berätta om sitt arbete.


Diakonia

Diakonia

Diakonia grundades 1966 av flera kyrkor i en önskan att finns till för de allra mest utsatta. Idag är Diakonia Equmeniakyrkans och Svenska Alliansmissionens egen biståndsorganisation. Allt började med en svältkatastrof i Indien och nu finns Diakonia över hela världen. Här är några exempel på projekt Diakonia bedriver och som vi kan stödja via pg 90 33 04-4 eller Swish 90 33 044.

– Hjälp till de som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien
Situationen i Turkiet och Syrien är akut. Dödssiffrorna stiger och tusentals människor är utan hem i kylan. Diakonias samarbetsorganisationer finns på plats i Syrien och delar ut filtar, madrasser, mat och vatten.

– Vattenprojektet
Utan vatten finns inget liv. Människor i de peruanska bergen vid världens högsta tropiska glaciärer har redan fått känna på hur det känns när vattnet sinar. Vattenprojektet handlar om att med enkla, smarta lösningar ge hopp och en möjlighet till en framtid.

– Hjälp till Ukraina
Många ukrainare flydde efter Rysslands invasion för sina liv, hopträngda i överfyllda järnvägsvagnar. Under hela året har Diakonias samarbetsorganisationer arbetat oförtröttligt för att hjälpa flyktingar, både i Ukraina och i grannländerna.

– En hundradel för världen
var namnet på en kampanj i samverkan med PMU och Act Svenska Kyrkan för att bevara biståndet på en procent. Diakonia samlade in 20 % av underskrifterna som lämnades över till riksdagen i september. Diakonia har också skrivit debattartiklar, genomfört församlingsbesök och digitala kampanjer i denna fråga.


Bibelskola Apg 29

APG 29

Är du nyfiken på ett liv i lärjungaskap, på mission och på att dela den kristna tron med människor från olika kulturer? Då är Apg 29 något för dig. Varje år anordnar Equmenia i samarbete med Karlskoga folkhögskola, och flera olika samarbetspartners världen över, internationella bibelskolor med fokus på just lärjungaskap och mission. Under skolan som pågår i en termin bor deltagare och ledare från minst två olika kulturer tillsammans och delar livet och tron ihop. Dagarna ägnas åt bibelstudium med fokus på Apostlagärningarnas berättelse om hur evangeliet, efter Jesu tid på jorden, spreds över världen av de första kristna och därigenom lever vidare in i vår tid. Under skolan utmanas både deltagare och ledare att sätta in sina liv i fortsättningen av denna berättelse genom att praktisera sin tro. Förutom bibelstudierna genomförs därför också olika typer av praktikperioder under skolans gång, i exempelvis lokala församlingar och sociala projekt. Skolorna anordnas i olika länder och ansökan är öppen för både deltagare och ledare.

Mer information finns på: https://equmenia.se/apg29/