Söndagsskola

Equmenia Immanuelskyrkan

Söndagsskola

Vår söndagsskola vänder sig till barn från 4 års ålder upp till 13 års ålder. Den är indelad i två åldersgrupper – Guldgruvan för de yngre och Underground för de äldre från skolår 4.

Med hjälp av sång, drama, rörelse och andra kreativa uttryck lär vi oss om den kristna tron.

Vi är med i början på söndagens gudstjänst. Sedan går vi iväg till Söndagskolan – det är bara att hänga på!

Under höstterminen 2022 har vi söndagsskola ojämna veckor. Övriga söndagar har vi inslag för barn i gudstjänsten och vårt nyinredda lekrum finns tillgängligt!

Kontakt:
Sara Lundman
073-7408357
sara.lundman@gmail.com

Till toppen