Enskilt samtal/Själavård

Enskilt samtal/Själavård

Någon att samtala med?

Alla behöver vi dela livet med någon. Någon som vi kan samtala med, som lyssnar, som reflekterar. Ibland räcker inte våra vänner till, vi behöver samtala med någon annan. En del av den kristna församlingens uppdrag är att visa omsorg om den enskilda människan, att försöka bära varandras bördor, vägleda. Hör av dig, om du önskar samtala med någon.

Själavårdssamtal är ett samtal som kan röra hela livet och alla dess skiftningar. Erfarenheter, det som gör gott och det som gör ont, vi bär med oss och det påverkar våra val, vårt liv och mående. I ett själavårdssamtal får man möjligheten att reflektera, bearbeta och hjälp till att hantera.

Ett själavårdssamtal är ca 45-60 min vid 3-5 tillfällen.

Andlig vägledning är en samtalsform där fokus ligger på hur min gudsrelation kan få växa och fördjupas. Tillsammans med en annan går man ett stycke av livsvägen, genom att lyssna in Guds tilltal och vägledning. Riktningen, snarare än hur långt man har gått, är det viktiga.

Andlig vägledningssamtal är ca en timme vid 3-5 tillfällen.

Bikt är en gåva och möjlighet att som människa få erfara Guds rika nåd och barmhärtighet. Till bikt kommer jag för att bekänna min synd och skuld och för att ta emot förlåtelsens och befrielsens ord. Sker oftast med ett samtal som grund.

Pastor Daniel Wramhult, pastor Joshua Hiben och diakon Lena H Carlsson har tystnadsplikt.

Till toppen