Immanuelskyrkan logotyp
Immanuelskyrkan logotyp
Hem/Om oss/Medmänsklighet och diakoni

Medmänsklighet och diakoni

Medmänsklighet, diakoni, att finnas där för de som behöver hjälp eller av annan anledning har det svårt är en viktig del av Immanuelskyrkans uppgift. Läs mer om våra uppdrag och hur vi jobbar med medmänsklighet och hur du kan hjälpa till på denna sida

Diakon

Kontakt: Lena Hilding Carlsson
036-17 33 43
lena@immanuelskyrkan.com

Samtal

Alla behöver vi dela livet med någon. Någon som vi kan samtala med, som lyssnar, som reflekterar. Ibland räcker inte våra vänner till, vi behöver samtala med någon annan. En del av den kristna församlingens uppdrag är att visa omsorg om den enskilda människan, att försöka bära varandras bördor, vägleda. Hör av dig, om du önskar samtala med någon.

Själavårdssamtal är ett samtal som kan röra hela livet och alla dess skiftningar. Erfarenheter, det som gör gott och det som gör ont, vi bär med oss och det påverkar våra val, vårt liv och mående. I ett själavårdssamtal får man möjligheten att reflektera, bearbeta och hjälp till att hantera. 

Ett själavårdssamtal är ca 45-60 min vid 3-5 tillfällen.

Andlig vägledning är en samtalsform där fokus ligger på hur min gudsrelation kan få växa och fördjupas. Tillsammans med en annan går man ett stycke av livsvägen, genom att lyssna in Guds tilltal och vägledning. Riktningen, snarare än hur långt man har gått, är det viktiga. 

Andlig vägledningssamtal är ca en 45 -60 min vid 3-5 tillfällen.

Bikt är en gåva och möjlighet att som människa få erfara Guds rika nåd och barmhärtighet. Till bikt kommer jag för att bekänna min synd och skuld och för att ta emot förlåtelsens och befrielsens ord. Sker oftast med ett samtal som grund.

Pastor Josh Hiben, pastor Daniel Wramhult och diakon Lena H Carlsson har tystnadsplikt.

_______________________________________________________________________________

Hela människan

Hela människan är det ekumeniska arbetet i Jönköping för att hjälpa människor i utsatta situationer. Immanuelskyrkan är med i detta arbetet och det finns ett stort behov av volontärer. Du kan göra en viktig insats.

Läs mer på Hela människans hemsida

_______________________________________________________________________________

Integration – ny i Sverige

Är du ny i Sverige sedan kort tid eller lång tid? Vill du träffa människor från andra länder och kulturer? Välkommen med till alla olika samlingar som finns i Immanuelskyrkan, eller kom in på en fika i caféet.

Särskilda samlingar med språkträning är:

Systuga där du kan sy och laga kläder. Gratis tyger. Symaskiner finns.
Måndagar kl. 14-18.

Välkommen att aktivera dig i integrationsarbetet!

Kontakt

EvaBritt Apelqvist
E-post: evabritt@apelqvist.net

Lena Hilding Carlsson
E-post: lena@immanuelskyrkan.com

_______________________________________________________________________________

Internationellt arbete

Missionärer

Här kommer information om missionärerna som vi stödjer i Kongo.

Diakonia

Diakonia är en biståndorganisation som Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen är huvudmän för. Diakonia bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Läs mer på Diakonias hemsida

 

Till toppen