Senior & dagledig

Här hittar du information om grupper och aktiviteter för seniorer, pensionärer och daglediga.

Mötesplats Immanuel, RPG

I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärs- gemenskap). ”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda dig gemenskap och stimulans samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor. I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och dela med andra.

Läs mer om programmet här: Våren 24

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Vi ingår, tillsammans med övriga pensionärsföreningar, i Jönköpings Kommunala Pensionärsråd (KPR). Där kan vi framföra synpunkter och påverka beslut som rör seniorer i Jönköpings kommun. RPG är också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté, socialstyrelses äldreråd m. fl.

Onsdaggrupper

Välkommen till våra samlingar i olika ämnesgrupper på onsdagar.

Bli medlem i RPG

Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen ”Seniorposten”. Kan inbetalas på bankgiro: 5794-4191. I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor anpassade för äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Vi vill stryka under att du givetvis är välkommen till våra samlingar även om du inte är medlem i RPG.

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. Kostnad 40 kr.
Kontakt: Marie-Louise Stålbark, 0709-32 42 09 eller ml.stalbark@hotmail.com

Du kan även läsa mer på www.rpg.org.se

_______________________________________________________________________________

Tisdagsträffen, ”I Guds bilderbok”

Tisdagsträffen hålls i Svenska Frälsningsarmens anda och leds av Lasse Svensson. Det är sång, andakt och fika. Ett möte vi mår bra av.

Datum under våren -24, tisdagar kl 14:00: 13 februari, 19 mars, 16 april.

Välkommen!

_______________________________________________________________________________

Utvandrarna

Utvandrarna är för dig som tillsammans med andra vill ta promenader. Det finns så många vackra platser att finna runt Jönköping. Vanligtvis tar man med sig egen fikakorg.

Tisdagar kl. 9.00, udda veckor.

_______________________________________________________________________________

Gubbröra

Tisdagar kl. 10.00–11.30 jämn vecka. Träff för ”gubbar”. Samtal och gemenskap.

_______________________________________________________________________________

Old boys

Old boys är en grupp för män i pensionärsåldern som bor i närheten av kyrkan. Vi träffas, fikar och pratar i all enkelhet.
Onsdagar kl. 10.00-11.30

Ansvariga är Staffan Wreland och Lena H Carlsson.

_______________________________________________________________________________

Besökssångarna

Mer info om Besökssångarna finns under Musik och Kultur