Nyhetsbrev

Genom nyhetsbrevet får du regelbunden information om Immanuelskyrkans församling och verksamhet.

Genom att fylla i och klickar på prenumerera godkänner du att ifyllda uppgifter kan användas av Immanuelskyrkan i Jönköping för epostutskick av församlingsinformation och för uppdatering av medlemsregistret.

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje man.
Skulle du så önska har du rätt att närsomhelst ta kontakt med Immanuelskyrkan för avregistrering av angivna uppgifter.