Den 7 mars startar vi en bokcirkel för dig som är intresserad av att upptäcka och fördjupa dig inom den kristna mystiken och det inre livet, tillsammans med andra. Vi kommer läsa och samtala om Munken inom dig av Annika Spalde.

Ordet munk var ursprungligen könsneutralt och betydde »den som lever ensam«. Senare kom det att stå för »den som är inriktad på ett enda« – att söka och tjäna Gud.

Den helige Benedikt och hans klosterregel har format munkar ända sedan 500-talet, och hans insikter är alltjämt vägvisare till ett gott liv. Han beskriver en överlåtelsens väg som vidgar hjärtat och ger smak av »kärlekens outsägliga sötma«.

Med klosterregeln som utgångspunkt ger Annika Spalde vägledning och verktyg på ett sätt som gör Kristusefterföljelsen tillgänglig, konkret och tilldragande.

Tid och plats

Sju tillfällen, varannan tisdag jämna veckor kl. 20.15 (efter Hjärtats bön) med start den 7 mars.

Anmälan

Mejla din intresseanmälan till info@immanuelskyrkan.com senast den 26 februari. Max 10 platser – de först anmälda får plats.

Bokcirkeln leds av Fredrik Bergman och Simon Hjälmarö. Varje deltagare står för inköp av av egen bok. I övrigt inga kostnader.