Hjärtats bön-meditationer hålls varannan tisdagkväll.

Hjärtats bön är en meditativ böneform som hjälper vårt inre att komma till stillhet. Vårt sinne går från splittring till enhet och i den tystnaden som uppstår kan vi möta Guds närvaro. Ett rum för sinnesro och ordlös bön öppnas upp.

Hjärtats bön bygger på en bred tradition av praktik och erfarenhet som förts vidare från mun till mun och genom skrifter ända sedan den allra tidigaste kyrkan. I centrum för bönen finns Jesu namn som i någon form uttalas i samklang med andningen. (Fil 2:9-11, Joh 20:22).

Samlingarna inleds med en kort textläsning, därefter läser vi en bön tillsammans innan vi går in i en tyst meditation under 25-30 min. Under meditationen sitter vi bekvämt men upprätt och tänker på ett böneord som var och en väljer och som kopplas till andningen. Det är en metod för att komma till stillhet, höja vår medvetenheten om Guds närvaro och söka trons mysterium.

Välkommen med på denna kontemplativa böneform från den mystiska traditionen av kristendomen!

Läs mer om Hjärtats bön i Immanuelskyrkan