Läs bibeln på nytt sätt genom Bibliodrama!

Konsert i luciatid Tisdag 12 Dec

Välkommen till första Adventsgudstjänst!

På söndag firar vi första advent. Adventskören och Unga Röster sjunger. Vår nya diakon Lena Hilding-Carlsson installeras. Jakob Olofsgård predikar och Jan Eirestål är gudstjänstledare. Varm välkommen till ett nådens år!

Hållbar värld för alla!

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 kommer att introducera de 17 globala målen och fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

 

 

Oblater från kvinnor i Indien

Varje gång vi firar nattvard i våra gudstjänster hjälper vi kvinnor i Indien bort från prostitution och förnedring.

se filmen om deras oblattillverkning:

Samhällsdialogen Nov/Dec

Välkommen till Samhällsdialogen november och december!

Fortsätt läsa

Härliga brasstoner i novemberkvällen

Programblad november 2017 – januari 2018

Programbladet för november 2017 – januari 2018.

Vi söker ytterligare en pastor!

Vi söker en pastor som …
tillsammans med vår församlingsföreståndare, diakon och församlingsmusiker och alla som är en del av vår gemenskap, vill forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen – mitt i hjärtat av Jönköping.

Vi vill vara en inkluderande kyrka med stort samhällsengagemang. Våra prioriterade områden för att växa som församling är andlig fördjupning, musik, diakoni samt barn, unga och familj.

Fortsätt läsa

Julmarknad 2 december

Obs!
Tryckfelsnisse har varit i farten.
Julmarknaden är inte den 25 november,
som det står på vårt Informations och Programblad,
utan den 2 december.

« Äldre inlägg