Guds Israel – i profeternas spår genom omstritt land.

Peter Halldorf har skrivit en bok om hur det bibliska Israel, den moderna staten Israel och vad Nya testamentet kallar Guds Israel förhåller sig till varandra. Han har gjort det efter otaliga resor till landet under de senaste åren med den gammaltestamentliga profeten Jeremias bok som resesällskap.

Han har berörts av hur djupt sårat landet är av den till synes ändlösa konflikten mellan israeler och palestinier. Det är en konflikt som öppnat en avgrund mellan människor efter den svarta lördagen 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget på Gazaremsan.

Kan de hebreiska profeterna bidra med perspektiv som överbryggar de starka motsättningar som skapats även inom kyrkan i synen på den kristna trons judiska rötter och vem som har rätt att kalla det omstridda landet sitt ”hem”.