Sida 2 av 2

Tid för bön!

Sedan urminnes tider har människor samlats och bett under regelbundna tider. Det är en del av judendom, och sedan 2000 år en av den kristna kyrkans grundpelare. Bibeltexter har skrivits ihop och används för att be växelvis. Det innebär att en grupp ber några skrivna rader och sedan ber de andra några skrivna rader, växelvis, som om man ”svarar varandra”. Alla böner är färdigskrivna och innehåller endast bibeltexter som följer påskveckans rytm, där Kristus varje vecka går före oss i vår vandring från mörker till ljus. I Immanuelskyrkan använder vi en förenklad form som vuxit fram i Svenska Kyrkan och retreatrörelsen.

Välkommen till tidebön kl 9 på morgonen (Laudes), kl 12 (Sext) och kl 18 (Vesper), tisdag till fredag. Start torsdag 19 mars.

Torsdagen den 28 maj och 11 juni har vi Tidebön med nattvard i Immanuelskyrkans kyrksal.

Vi startar nu en ny verksamhet i dessa tider som heter Kindness Club. Kindness Club består av en grupp med ungdomar och unga vuxna som vill hjälpa till med praktiska saker och ha omsorg för äldre människor som behöver extra hjälp. (Dessa tjänster kommer ske utan kontakt, mat kommer lämnas utanför dörren, osv).

Du kan anmäla dig för hjälp direkt via den här länken: https://forms.gle/YcKytQnEGizeBVhEA

Vad Kindness Club kan hjälpa dig med:

  • Hjälpa dig att handla mat och lämna
  • Åka och låna böcker på stadsbiblioteket
  • Behöver du något från apoteket?
  • Skriva ett uppmuntrande kort
  • Ringa och prata med dig
  • Sjunga för dig
  • Eller annat som du behöver hjälp med…

Hör av dig till Lena Hilding Carlsson, Diakon, 070-7293574 / lena@immanuelskyrkan.com

Josh Hiben, Pastor, 076-4079970 / josh@immanuelskyrkan.com

Temaår – Till jordens yttersta gräns

Immanuelskyrkan deltar i Equmeniakyrkans temaår om Apostlagärningarna 2019-2020.

I Nya testamentets Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi kommer att gå igenom apostlagärningarna under hösten och våren på våra samlingar Bibel & bröd (torsdagkvällar).

En enklare andaktsbok som är kopplad till detta finns i Immanuelskyrkan (20 kr, om du vill). Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.

Läs gärna mer på equmeniakyrkans hemsida

Nyare inlägg »