18.00 Vårcaprice med Immanuel Brass under ledning av Magnus Jonsson.
Det blir även Opera sing-along med Ove Gotting.

Inträde: 120:-, stud. 80:-, under 12 år gratis
I samarbete med Studieförbundet Bilda och Jönköpings Kommun Kultur