Författare: Maria Ydreborg

Passionsläsningar Stilla veckan

Under stilla veckan kan du se våra passionsläsningar via Immanuelskyrkans Youtube-kanal måndag-torsdag från kl. 12.00, se respektive länk nedan.

Jan Eirestål, läsning, Maria Ydreborg, orgel- och pianomusik

Passionsläsning Immanuelskyrkan måndag 6 april 2020

Bön inspirerad och formulerad utifrån Jesaja 35 
Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän.
Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”
Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken
och en väg även där schakalerna vilar.
Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig.
Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud
och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.
 
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, 
du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem,
stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, 
lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida.
Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.
 
Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig,
till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter.
Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu.
Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.
Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus.
Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra,
visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar.
Hjälp oss alla att handla ansvarigt.
Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, 
du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.
Amen.

Guds omsorg står fast om än allt annat vacklar

Tid för bön!

Sedan urminnes tider har människor samlats och bett under regelbundna tider. Det är en del av judendom, och sedan 2000 år en av den kristna kyrkans grundpelare. Bibeltexter har skrivits ihop och används för att be växelvis. Det innebär att en grupp ber några skrivna rader och sedan ber de andra några skrivna rader, växelvis, som om man ”svarar varandra”. Alla böner är färdigskrivna och innehåller endast bibeltexter som följer påskveckans rytm, där Kristus varje vecka går före oss i vår vandring från mörker till ljus. I Immanuelskyrkan använder vi en förenklad form som vuxit fram i Svenska Kyrkan och retreatrörelsen.

Välkommen till tidebön kl 9 på morgonen (Laudes), kl 12 (Sext) och kl 18 (Vesper), tisdag till fredag. Start torsdag 19 mars.

Läs mer om Coronaviruset och Immanuelskyrkans & Equmenias verksamhet. Uppdaterad 27/3