Författare: Maria Ydreborg

Herren välsigne dig

Behovet av Guds närvaro, kärlek, nåd, frälsning, frid och välsignelse är nu större än någonsin. Ett hundratal sångare, som i sin tur representerar hundratals andra, beslutade sig under våren 2020 att komma samman i lovsång online och sjunga Välsignelsen över oss.

Projektgruppen The Blessing Sweden i samarbete med Sveriges Kristna Råd och ett hundratal församlingar och kyrkor i Sverige.

Internationella katastroffonden

I kristider är det en risk att man sluter sig och minskar sitt engagemang i andra delar av världen. Vi behöver be för varandra, men också bidra på ett praktiskt sätt. Equmeniakyrkan har en internationell katastroffond där omärkta medel finns för att kunna hjälpa våra samarbetskyrkor i kristider. Läs mer

Webbsändningar

Hjälparen kommer – 24 maj 2020

Välkommen kl 11:00 den 24 maj på onlinegudstjänst i Immanuelskyrkan!

Medverkande
Gudstjänstledning:
Pernilla Stålbark
Predikan och trummor:
Josh Hiben
Piano och sång:
Hanna Natanaelson
Maria Ydreborg
Violin:
Sara Lundman
Här lägger vi upp den senaste gudstjänsten vi webbsänder! Tidigare webbsändningar kan du se på Immanuelskyrkans Youtube-kanal

Tid för bön!

Sedan urminnes tider har människor samlats och bett under regelbundna tider. Det är en del av judendom, och sedan 2000 år en av den kristna kyrkans grundpelare. Bibeltexter har skrivits ihop och används för att be växelvis. Det innebär att en grupp ber några skrivna rader och sedan ber de andra några skrivna rader, växelvis, som om man ”svarar varandra”. Alla böner är färdigskrivna och innehåller endast bibeltexter som följer påskveckans rytm, där Kristus varje vecka går före oss i vår vandring från mörker till ljus. I Immanuelskyrkan använder vi en förenklad form som vuxit fram i Svenska Kyrkan och retreatrörelsen.

Välkommen till tidebön kl 9 på morgonen (Laudes), kl 12 (Sext) och kl 18 (Vesper), tisdag till fredag. Start torsdag 19 mars.

Torsdagen den 28 maj och 11 juni har vi Tidebön med nattvard i Immanuelskyrkans kyrksal.