Laddar Evenemang

”Fredens röst i krigens skugga. Vad finns för alternativ till militära lösningar?”

Kerstin Bergeå är sedan 2022 ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Dessförinnan har hon arbetat för Act, Svenska kyrkan, i Tanzania med kvinnors delaktighet och ickevåldsfrågor. Hon har under många år arbetat med att utveckla ickevåldsarbetet inom Kristna Fredsrörelsen. Därtill har hon varit fredsobservatör i Guatemala och Mexico. Nu senast i nov-dec 2023 deltog hon i FN-möte om kärnvapenförbud, som hon beskriver: ”Mycket intensiva dagar på världens viktigaste nedrustningskonferens”.

Kerstin Bergeå har alltmer genom sin roll i Svenska Freds också tagit en roll i den allmänna debatten i Sverige om krig och fred.

Den långsiktiga frågan om freden har sjunkit undan i Sverige och världen. Nu dominerar det militära perspektivet. I var och varannan nyhetsrapportering uppträder en militär och lägger ut texten, medan den långsiktiga fredens förespråkare har hamnat i marginalen. Visst behövs tankar om fred i världen? I varje fall i ett kristet perspektiv!

 Sång/musik: Allis Brorsson Stihl

Inträde: 50:-

Till toppen