kl.11.00 Mötesplats Immanuel, RPG

”Från 17-71”

Kåseri och allvar från ett pastorsliv, Roland Eckerby, distriktsordförande RPG

Årsmöte efter samlingen

Lotteri