Söndag

Kyndelmässodagen, Matt 12:31-33, Luk 2:22-40         

11.00 Gudstjänst med nattvard. Ljuständning och bibelutdelning för barn födda och döpta/barnvälsignade under året.

Lena H Carlsson. Medverkan av Betlehemskyrkans musikkonfa. Predikan av Lovisa Almén.