Tacksägelsedagen -Matt 15:29-31

Gudstjänst

Predikan av John Ahlström

Mötesledning av lärare Anders Linsmo,

Installation av högskolepastor John Ahlström

Daniel Wramhult

Sång av skolkören från Svf, Södra Vätterbygden Folkhögskola