Den helige Johannes Döparens dag Luk 1:57-66

11.00 Gudstjänst. Lars-Bertil Florén, Margareta Franzén och Maria Ydreborg