Mötesplats Immanuel -RPG

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Mötesplats Immanuel -RPG "Åldrande och minne" Josefin Törn, Annelie Roos från Jönköpings demensteam. Lotteri

Gudstjänst

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsens ljus Gudstjänst kl.11.00 Medverkande: Josh Hiben, Jönköpings Soul Children & Kids,  och Equmenia

Recurring Event Gubbröra

Gubbröra

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Träff för "gubbar" med samtal och gemenskap. Kontaktperson: Curt-Göran Vänelind 070-274 81 76

Tisdagsträffen

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Tisdagsträffen hålls i Svenska Frälsningsarméns anda och leds av Lasse Svensson. Det är sång, andakt och

Gudstjänst med nattvard

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Sexagesima, Det levande ordet Gudstjänst med nattvard kl. 11.00 Daniel Wramhult, Lena Hilding Carlsson, Ann Esborn,

Mötesplats Immanuel -RPG

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Mötesplats Immanuel -RPG "Bedrägeri mot äldre" Maja Karlsson från bedrägerigruppen vid polisen i Jönköping. Efter samlingen,

Gudstjänst

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Fastlagssöndagen, Kärlekens väg Gudstjänst kl.11.00 Andreas Reinhard från organisationen Open Doors predikar

Recurring Event Gubbröra

Gubbröra

Immanuelskyrkan Oxtorgsgatan 15, Jönköping

Träff för "gubbar" med samtal och gemenskap. Kontaktperson: Curt-Göran Vänelind 070-274 81 76

Till toppen