Konfirmation i Immanuelskyrkan – här du får möjlighet att
utforska kristen tro med kreativa uttryck. Vi vill att du skall känna dig välkommen och respekterad för den du är. Ett bra år för att lära känna sig själv, andra och kanske Gud.

Alla är välkomna oavsett om man tror på Gud eller inte, oavsett om man är döpt eller inte.

Nu kan ni anmäla er till konfirmation 2021/2022


Vi vänder oss till dig som skall börja i årskurs 8.

Alla är välkomna på vår startgång den tisdag, 31 Augusti kl 16.00-18.00. 

LÄGE FÖR KONFIRMATION?

Vi träffas varannan vecka på tisdag eller onsdag (avgör vilken dag som fungerar bäst för dem som anmäla). Vi startar i augusti och i början av terminen välkomnar vi alla konfirmander i en gudstjänst med efterföljande föräldramöte. Höstläger, Stockholmsresa och ett Västkustläger ingår i läsningen.

KOSTNADER
Avgiften är 2.500 kr och avser att täcka kostnader som ingår i läsningen. Om du önskar kan du dela upp avgiften. Ingen ska dock behöva avstå från konfirmation av ekonomiska skäl, kontakta oss om så skulle vara fallet.

VEM KAN VARA MED?
Vi vänder oss till dig som skall börja i årskurs 8 (undantag kan göras). Du behöver inte vara medlem i Immanuelskyrkans församling för att delta. Du behöver heller inte vara döpt. Alla är välkomna!

VARFÖR KONFA?
Konfirmationen är ett tillfälle för att fundera de större och djupare frågorna i livet. Vad innebär det att tro? Vad är ont och gott, rätt och fel? Vad är meningen med livet – och hur förhåller man sig till döden? Du kan se konfirmationen som en upptäcktsresa. En resa där du får lära dig mer om dig själv som människa. Det är du och dina frågor som är viktigast. Vi vill att du kommer hit precis som du är. Troende, tvivlare, tyckare eller nyfiken – alla är välkomna att börja som konfirmander.

VAD ÄR KONFIRMATION?
Vi har en lång tradition av konfirmation. Ordet ”konfirmera” betyder ”bekräfta”. Dels finns det en koppling till dopet, att de som är döpta får en möjlighet att bekräfta sitt dop genom att lära sig om den kristna tron. Men i vår kyrka väljer vi att bekräfta varje konfirmand som människa. Därför har vi inget krav på att vara döpt för att få konfirmera sig hos oss. Konfirmationen avslutas med en konfirmationshögtid.

LÄGER
Vi åker på en hösthajk där vi sover inomhus, en resa till Stockholm i januari där vi gör olika besök och ett läger till Halmstad tillsammans med andra konfagrupper från Jönköping. Det är inget krav att följa med på dessa övernattningar, men det brukar ordna sig.

MATERIAL
Vi använder oss av samma konfirmationsmaterial som Svenska kyrkan, det heter ”Konfirmationsboken” från Verbums förlag.
Allt material ingår.

SCHEMAT 2020/21

Okt. 1-2: Hösthajk

Jan. 21-23: Stockholm Resa

Maj 18-22: Västkust Läger

– Maj 29-30 eller June 5-6: Konfa Avslutning helgen

Om du tycker detta låter intressant …
ANMÄL DIG IDAG!

Ansvarig för konfirmationen 2021/2022:

Josh Hiben, pastor

För mer info maila eller sms:a Josh Hiben, Pastor

josh@immanuelskyrkan.com , 0764-079970