Välkommen till livet!

Orden är både våra och Guds när en ny människa fötts.

Många föräldrar vill bära fram sina nyfödda barn i kyrkan för att be och tacka för dem. En del väljer att låta döpa sitt barn (se Dop). Andra föräldrar vill att barnet självt ska få ta ställning till frågan om dop när hen blivit äldre, exempelvis i samband med konfirmationsläsning.

För de familjer som vill att barnet själv tar beslut om dop erbjuder vi en annan akt, en så kallad barnvälsignelse. Det är inte ett ”alternativt dop”, men en akt då vi ber för barnet och ber Gud välsigna det. Genom församlingens barn- och ungdomsarbete vill vi ge barnet möjlighet att lära sig mer om tron för att kunna ta beslut om hen senare vill döpas.