11.00 ”Till jordens yttersta gräns” – musikgudstjänst med nattvard.

Medverkar gör Kören Immanuel under ledning av Maria Ydreborg
Gestaltningar av Jönköpings Dramatiska
Michael Strand, piano
Alf Evertsson, bas
Per Bergström, gitarr
Josh Hiben, trummor / predikan

Musikgudstjänstens bibeltexter är ett urval ur Apostlagärningarna. Gudstjänsten bygger också på en bön, ”Sång till de fyra vindarna” skriven av biskop Carol Gallagher, som tillhör indianfolket Cherokee. Det är en bön utifrån deras tradition och som också hör ihop med väderstrecken och tankar kring livet. Musikgudstjänsten togs fram av Equmeniakyrkan under temaåret ”Till jordens yttersta gräns” 2019/2020.