Hjälparen kommer – 24 maj 2020

Välkommen kl 11:00 den 24 maj på onlinegudstjänst i Immanuelskyrkan!

Medverkande
Gudstjänstledning:
Pernilla Stålbark
Predikan och trummor:
Josh Hiben
Piano och sång:
Hanna Natanaelson
Maria Ydreborg
Violin:
Sara Lundman
Här lägger vi upp den senaste gudstjänsten vi webbsänder! Tidigare webbsändningar kan du se på Immanuelskyrkans Youtube-kanal