Denna söndag firar vi gudstjänst hemma hos Kenneth Petterson och Miguel Gomez. Lena Hilding Carlsson leder gudstjänsten och vi får lyssna till samtal kring kallelse och tro.

Varmt välkomna!