En sommarhälsning från Immanuelskyrkan! Församlingsmusiker Maria Ydreborg, piano, spelar och berättar om musik av Wilhelm Peterson-Berger.