Här hittar du information om grupper och aktiviteter för seniorer, pensionärer och daglediga.

Mötesplats Immanuel, RPG

Vi har fortfarande en pandemi med restriktioner som vi måste förhålla oss till. Dagens restriktioner ser ut att hålla i sig de närmaste månaderna. Därför inleder vi höstens samlingar 2021 i kyrksalen kl 11.00, vilket betyder att det inte blir gemenskap vid kaffebordet. Blir det positiva förändringar i restriktionerna kan vi återgå till gemensamt fika. Men Café Immanuel är öppet. Där kan du fika innan vår samling eller varför inte lunch efter samlingen. 

Läs mer om programmet här: Hösten-21 Program RPG

I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärs- gemenskap). ”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda dig gemenskap och stimulans samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor. I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och dela med andra. 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Vi ingår, tillsammans med övriga pensionärsföreningar, i Jönköpings Kommunala Pensionärsråd (KPR). Där kan vi framföra synpunkter och påverka beslut som rör seniorer i Jönköpings kommun. RPG är också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté, socialstyrelses äldreråd m. fl.

Bli medlem i RPG

Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen ”Seniorposten”. Kan inbetalas på bankgiro: 5794-4191.

I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor anpassade för äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. Kostnad 40 kr.

Vi vill stryka under att du givetvis är välkommen till våra samlingar även om du inte är medlem i RPG.

Funderar du över något kontakta Marie-Louise Stålbark, 0709-32 42 09 eller ml.stalbark@hotmail.com

Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 tel. exp: 036-17 33 40.

Du kan även läsa mer på www.rpg.org.se


Tisdagsträffen

sfa_logo-460x389

Tisdagsträffen hålls i Svenska Frälsningsarmens anda och leds av ledare från SFA. Det är sång, andakt och fika. Ett möte vi mår bra av.


Utvandrarna

dummemosse (1)

Utvandrarna är för dig som tillsammans med andra vill ta promenader. Det finns så många vackra platser att finna runt Jönköping. Vanligtvis tar man med sig egen fikakorg.

Tisdagar kl. 9.00, udda vecka.


Gubbröra

Tisdagar kl. 10.00–11.30 jämn vecka. Träff för ”gubbar”. Samtal och gemenskap.


Old boys

Old boys är en grupp för män i pensionärsåldern som bor i närheten av kyrkan. Vi träffas, fikar och pratar i all enkelhet.

Ansvariga är Staffan Wreland och Lena H Carlsson.

Onsdagar kl. 10.00-11.30


Besökssångarna

Mer information om besökssångarna finns under musik och kultur