Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan har även denna höst intressanta gäster och teman.


Ryssland utan Putin, så mycket bättre!

Måndag 18 november kl. 18.00.

En analys av utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens fall och av ett alternativ till dagens regim.

Stig Fredriksson

Stig Fredrikson, har under större delen av sin journalistiska bana arbetet med utrikespolitik. Han har varit stationerad på flera platser i världen, inte bara i Moskva. Stig Fredrikson har följt utvecklingen i Sovjet och Ryssland under flera årtionden. Han menar att man ska skilja på dess regim, folk och land. Inte minst bekant från moskvatiden är hans uppdrag som hemlig kurir åt nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn. Hösten 2019 kommer en bok av Stig Fredrikson som är ett slags bokslut över Putin och Ryssland.

Sång/musik: Gustaf Söderström.


Finns det plats för tro och religion i Sverige idag?

Måndag 25 november kl. 18.

Anna Lindman, journalist
Anna Lindman. Foto: Jan Danielsson, SVT.

Hur är det att leva som troende i världens mest sekulariserade land? Hur ser krockarna ut? Går de att lösa? Vilka likheter ser vi i varandras tro och religion?

Välkommen till ett samtal om tro, vardag och samhälle mellan troende från olika religioner

Samtalet leds av Anna Lindman, religions- och livsåskådningsjournalist på SVT.


Stöd samhällsdialogen i Immanuelskyrkan!

På kvällarna är det fri entré (undantag 28 oktober) men vi uppmuntrar att ge en frivillig gåva som utgångskollekt. Du kan även stötta vårt arbete genom:

Bankgiro: 545-6231

Swish: 123 006 7769

Ange att gåvan är till arbetet med samhällsdialogen.