Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan har även denna höst intressanta gäster och teman. Här är programmet:

Måndag 16 september kl. 18.00:

En värld utan krig och vapen – dröm eller …?

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen sedan 2016.

Lotta Sjöström-Becker

Det brinner på många håll i världen. Lotta Sjöström Becker har innan jobbet på Kristna Freds en lång erfarenhet av att arbeta med fred och mänskliga rättigheter i Afghanistan, Sri Lanka, Georgien och Palestina/Israel. 

Hennes utgångspunkt i fredsfrågan är att det behövs en tyngdpunktsförskjutning från en reaktiv militarism och upprustning till en politik som prioriterar det förebyggande arbetet av våldsamma konflikter med hela den verktygslåda som finns att tillgå.

Sång/Musik: Dick Uggla.


Måndag 30 september kl. 18.00:

På spaning efter framtidens kyrka!

Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi vid Uppsala universitet och forskare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala.

Mikael Kurkiala

Mikael Kurkiala presenterar sin nya bok ”När själen går i exil” på Bokmässan i Göteborg i september. Dagen därpå är han på Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan och talar om detta.

Materiell välfärd och existentiell hållbarhet går inte hand i hand. Vi omges av ett överflöd av prylar och ett larmande utbud av underhållning och distraktioner. Samtidigt tystnar samtalen, det sociala kittet krackelerar och ekosystemen hotas av kollaps. Vad fattas oss?

”Människan är religiös, inte för att hon bär på vissa trosföreställningar, utan för att hennes längtan efter att bli hel är inskriven i själva hennes väsen” menar Mikael Kurkiala och argumenterar för behovet av ett existentiellt språk som ger människan tillhörighet i världen.

Sång/musik: Ann Esborn.


Måndag 14 oktober kl. 18.00:

Bin, humlor och fjärilar försvinner 

– vad gör vi åt klimatet och den biologiska mångfalden?

Johanna Sandahl, ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen i Sverige och dess talesperson.

Porträtt av kvinna.
Ordförande Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Hon är utbildad agronom och har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete i olika folkrörelser i Sverige och utomlands. Johanna Sandahl är ledamot i regeringens delegation för genomförande av Agenda 2030 och Världsnaturfondens förtroenderåd. Hon är medförfattare till boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser.

Föreläsningen är en samverkan med Svenska Naturskyddsföreningen i Jönköpings län. 

Sång/musik: Anders Berthling.


Måndag 28 oktober kl. 17.30 (OBS!):

Det omätbaras renässans
– en uppgörelse med pedanternas
herravälde

Jonna Bornemark, författare och docent i filosofi vid Södertörns Högskola, medverkar ofta i ”Filosofiska rummet”, ”Teologiska rummet” och ”Kropp och själ” i radions P1.

Jonna Bornemark. Foto: Sofia Runarsdotter

Hon presenterar budskapet i sin senaste bok, som har samma titel som ämnet för kvällen. Boken har gjort stor succé och författaren har åkt land och rike runt och delgivit bokens budskap: att hjälpa människor att förstå sin verklighet bättre. 

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Då blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Hon anar dock en gryende motrörelse och tar hjälp av tre renässansfilosofer och visar på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt och levande liv.

”Hon kämpar mot vår tids mätbarhetshysteri”, skrev en recensent.

Föreläsningen är en samverkan med Svenska kyrkan, Jönköping och Teologisk Forum, Jönköping.

Samhällsdialogens avslutande frågestund introduceras och leds av kyrkoherde Ann Aldén, Svenska Kyrkan, Jönköping.

Sång/musik: Linda och Anders Josefsson Aljered.

Inträde.


Måndag 18 november kl. 18.00:

Ryssland utan Putin, så mycket bättre!

En analys av utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens fall och av ett alternativ till dagens regim.

Stig Fredriksson

Stig Fredrikson, har under större delen av sin journalistiska bana arbetet med utrikespolitik. Han har varit stationerad på flera platser i världen, inte bara i Moskva. Stig Fredrikson har följt utvecklingen i Sovjet och Ryssland under flera årtionden. Han menar att man ska skilja på dess regim, folk och land. Inte minst bekant från moskvatiden är hans uppdrag som hemlig kurir åt nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn. Hösten 2019 kommer en bok av Stig Fredrikson som är ett slags bokslut över Putin och Ryssland.

Sång/musik: Gustaf Söderström.


Måndag 9 december kl. 18.00:

Maria och Josef

Maria, Guds mor – den mest kända mamman i världen och Josef – den mest kända statisten. Här berättar de sina historier i två monologer sammanvävda som varp och inslag. Tankar inför det stora undret när världens frälsare ska födas in i världen.

Porträtt av två personer.
Frida Hälsing och Henrik Ydreborg

Frida har skrivit Marias monolog och Henrik har skrivit Josefs. Tankar, känslor, kärlek, besvikelse, hopp varvas med texter ur Bibeln. Kom och ta del av aningarna, bävan och förväntan inför Jesu födelse.

Medverkar göra Frida Hellsing som Maria och Henrik Ydreborg som Josef. Regi: Andreas Sköldmark.


Stöd samhällsdialogen i Immanuelskyrkan!

På kvällarna är det fri entré (undantag 28 oktober) men vi uppmuntrar att ge en frivillig gåva som utgångskollekt. Du kan även stötta vårt arbete genom:

Bankgiro: 545-6231

Swish: 123 006 7769

Ange att gåvan är till arbetet med samhällsdialogen.