Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet, konstaterar att Sverige återfinns bland de fem procent av världens stater i kategorin högsta graden av demokrati.

Porträtt av man.
Erik Amnå

– Det kan naturligtvis kännas bra, säger han och pekar samtidigt på bekymren med demokratin i Sverige: den ökande ojämlikheten, bristen på delaktighet i politiska processer, låg representativitet från flera befolkningsgrupper, den ökade polariseringen av opinionsbildningen och ungas engagemang i politiska och samhälleliga frågor.

Ämnet för kvällen är ett uttryck för hur Erik Amnå uppfattar läget för demokratin i Sverige idag.

Sång/musik: Martin Ekermo och Gustaf Söderström.