Här finns programblad att ladda ner och skriva ut för perioden januari-mars 2020. Programmet finns även att hämta i Immanuelskyrkan.