Välkommen till Pilgrimsfest på Vidablick, Bankeryd Annandag påsk 2023
10 april 16:00

Till denna fest kan man ta sig på valfritt sätt: Bil eller buss, men helst vandring eller cykling! Läs på nästa sida om olika alternativ.
Varmt välkommen!

Vandring och cykling

Eget fika och lämplig utrustning medtages av pilgrimerna, och utnyttjas vid rast eller tidig ankomst. Hemresan ordnar vandraren själv. Om möjligt inleds vandringarna med en kort andakt i respektive kyrka eller startpunkt. Vi erbjuder följande spår:

 • Habospåret 10 km
  Börjar vid S:t Johannes kyrka, Habo 12:00. Ledare: Susanne Svanberg, diakon, Habo. Möjlighet finns även
  att ansluta till denna vandring vid Fiskebäcks kapell 14:30.
 • Bankerydsspåret 3,5 km Börjar vid Bankeryds kyrka 13:30. Ledare: Klas-Peter Suneson, Bankeryd.
 • Vilhelmsrospåret 7 km
  Börjar vid den serbisk-ortodoxa Ceciliakyrkan i Vilhelmsro 12:30. Ledare: Björn och Inga Jonasson, Franciskusleden.
 • Jönköpingsspåret 11 km
  Börjar vid Immanuelskyrkan 11:00. Ansvarig: Daniel Wramhult, Immanuelskyrkan. Ansluter till Vilhelmsrospåret vid Ceciliakyrkan 12:30.
 • Cykelspåret 11 km
  Börjar vid Sofiakyrkan 14:00.
  Ledare: Sven-Olof Ydreborg, kyrkvärd i Sofia.
 • KFUM-spåret 10 km
  Börjar vid Järstorps kyrka 11:00.
  Ledare: Magnus Lönnberg och Per Green.

Gudstjänsten blir en Pilgrimsmässa

Kyrkoherde Karin Grännö-Engkvist, Bankeryd, leder mässan.

Hans-Erik Lindström, pilgrimspräst och författare från Vadstena, predikar.

Präster och pastorer från olika församlingar medverkar. Sång av gemensam kör från Dalvikskyrkan och Bymarkskyrkan
under ledning av Linda Sandström.

På Vidablick

KFUM ansvarar för lättare förtäring före och efter gudstjänsten 16:00, liksom friluftsaktiviteter för den som önskar. Även möjlighet till korvgrillning.

Återresa

Ordinarie buss samt extrabuss till Jönköping avgår från Vidablicksvägen 18:13.
Därifrån avgår även ordinarie buss till Habo 18:37.

Folder: Pilgrimsfest 2023 pilgrimsfest Bankeryd