Vi är nu i stilla veckan. Den tidpunkt då allt pekar mot sorg och död, men vänder dramatiskt till ljus och liv. Följ med i läsningar av bibeltexterna, en sammanfattning av det fyra evangelierna. Jönköpings Dramatiska läser, Maria Ydreborg och Sara Lundman spelar.