Musikgudstjänst ”7 ord” av Ulf Nomark kretsar kring Jesu sista sju ord på korset. Sångerna framförs av Kören Immanuel med solister och kompgrupp under ledning av Maria Ydreborg. Jönköpings Dramatiska medverkar med textläsning. Söndag 10 april kl. 18.00.