Musikandakt med sånger ur Lina Sandells älskade sångskatt.
Kören Immanuel,
Maria Ydreborg piano/körledning,
Åsa Lauenstein cello,
Ann Wombell tvärflöjt,
Daniel Wramhult betraktelse.