Immanuelskyrkans kör, som är en blandad vuxenkör, har för närvarande ett drygt 40-tal medlemmar och sjunger en blandad repertoar som t.ex. visa, jazz och klassiskt. Körgemenskapen är öppen för alla som vill sjunga och förutsätter inte församlingsmedlemskap. Repetitionerna äger rum tisdagar mellan 19.00 – 20.45 i kyrksalen.

Körresa till Vadstena våren 2016

Kören medverkar regelbundet i gudstjänster, konserter och de stora högtiderna. Den sociala gemenskapen är inte minst viktig, något som kommer till uttryck i de fester kören anordnar vid jul- och våravslutning. Kören gör också körresor emellanåt, främst i södra och mellersta Sverige, då man besöker och sjunger i andra församlingar och sammanhang.

Är du intresserad att vara med?
Kontakta församlingsmusiker och körledare Maria Ydreborg Tfn: 070-5573422, e-post: maria@immanuelskyrkan.com

Kören startar för höstterminen 2018 Tisdagen den 28 augusti kl. 19.00-20.45