Immanuel Brass är ett brass-band med ca 40 medlemmar.

Övar normalt på fredagar kl 17.30-19.45 i Immanuelskyrkan

Vi spelar i gudstjänster, har egna konserter och gör musikresor, både i Sverige och utomlands. Vill du veta mer eller vara med och spela, kontakta via mail eller telefon. Du kan också ta kontakt med någon musikant.

Björn Dahlberg, ordförande
 0708-98 39 22,  hem 036-647 29
bjodahlberg@gmail.com

Spelningar 2019

 • 11/1           17.30  Vårterminstart, Julfest
 • 27/1           11.00  Gudstjänst IK
 • 22-23/2   Övningshelg IK
 • 24/2           11.00  Gudstjänst IK,   provpredikan av Daniel Wramhult
 • 17/3           11.00  Gudstjänst IK
 • 17/3           18.00  Widestrand-konsert IK
 • 1/5              18.00   Vårcaprice IK  med trumpetaren Magnus Johansson
 • 28/5           12.30   Grennaskolans avslutning,   Immanuel Bleck
 • 29/5           18.00  Equmeniakyrkans konferens, inledningsgudstjänst
 • 30/5            8.15   Skapelsevandring, start  Centralstationen, Immanuel Bleck
 • 6/6              15.00   Nationaldagen Hovslätts Hembygdsgård,  Immanuel Bleck
 • 16/6           11.00  Gudstjänst IK
 • 16/6           18.00  Försommarkonsert IK
 • Hösten  2019
 • 16/8            17.30   Höst-terminstart
 • 23-24/8      Övningshelg på SVF
 • 8/9              11.00   Höst-samling Pastorsinstallation
 • 5/10            18.00   Aftonsång
 • 10/11          18.00   Höstkonsert med Allianskyrkans Musikkår
 • 16/11          09.00     Värnamo Brassfestival
 • 15/12          16.00   Julkonsert

Sidor om Brasset

Caprice_2018 program

Höstkonsert 2017 program

Caprice 2017 program

Höstkonsert 2016 program

Caprice 2016 program

Höstkonsert 2015

Höstkonsert 2015 program

Caprice 2015 program

 Höstkonsert 2014

Höstkonsert 2014 program

Kalendern