Här kan du läsa mer om musik och kultur i Immanuelskyrkan. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår musikledare, någon annan anställd eller ansvarig för respektive aktivitet.

» Blöjgung, musikstund för de minsta (från 0 år)

Musiklek (3-6 år)

Unga röster (kör för åk 1-4)

Jönköping Soul children (kör för åk 5-9)

Immanuelskyrkans kör

Immanuel Brass

Besökssångarna

Projektkör

Samhällsdialogen – intressanta föreläsningskvällar som lyfter frågor om tro, kultur och samhälle

Bibliodrama