Medmänsklighet & diakoni

Medmänsklighet, diakoni, att finnas där för de som är svagare eller av annan anledning har det svårt är en viktig del av Immanuelskyrkans uppgift. Läs mer om våra uppdrag och hur vi jobbar med medmänsklighet och hur du kan hjälpa till på denna sidan.


Diakon

Vill du samtala med vår diakon? Diakonen har tystnadsplikt.

Kontakt:

Lena Hilding Carlsson
036-17 33 43
lena@immanuelskyrkan.com


Hela människan

Hela människan är det ekumeniska arbetet i Jönköping för att hjälpa människor i utsatta situationer. Immanuelskyrkan är med i detta arbetet och det finns ett stort behov av volontärer. Du kan göra en viktig insats.

Läs mer på Hela människans hemsida.

Språkcafé

Varje torsdag kl. 9.30 under terminerna är det språkcafé i Immanuelskyrkan.

Du som vill vara med och prata med och umgås en stund med personer som behöver träna på svenska är varmt välkommen som volontär.

Internationellt arbete

Missionärer

Här kommer information om missionärerna som vi stödjer i Kongo.

Diakonia

Diakonia är en biståndorganisation som Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen är huvudmän för. Diakonia bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Läs mer på Diakonias hemsida