I slutet av augusti månad 2014 påbörjade Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS) ett gemensamt arbete för att hjälpa och stödja EU-migranterna i Jönköpingsregionen.

Verksamheten har två perspektiv – att ge akut hjälp av basala behov i vårt område och att ge stöd i EU-migranternas hemland.
Inledningsvis erbjuds frukost, dusch, kläder och tvätt några morgnar per vecka i Pingstkyrkans lokaler. Ett hundratal volontärer i olika uppgifter är i funktion genom ett rullande schema. Samverkan i området sker med Kyrkhjälpen Huskvarna.

Här kan ni följa arbetet löpande på Kyrkhjälpen Jönköpings Facebook-sida.

Här finns en pdf-fil att läsa om kyrkhjälpen: ”Alla har rätt till ett värdigt liv”