Lördagen den 3 september är det KÖRSÅNGENS DAG, vilket vi uppmärksammar i Immanuelskyrkan!

10.30-11.30 är alla som vill välkomna till en Prova-på-körövning under Körsångens Dag! Ingen anmälan eller förkunskaper krävs, utan det är bara att komma och var med i den gemensamma sången.

12.00 sjunger vi ”Uti vår hage” med alla som vill på kyrkans innergård. Körsångens dag är ett samarrangemang med Equmeniakyrkans Sångarförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare och Ung i Kör.