Konsert med Jönköping Soul Children på internationella barndagen.
Sång, instrumentalspel, dans mm

Inträde 80:-, under 12 år gratis
Alla intäkter går till Jönköping Soul Childrens resa till den internationella Soul Children festivalen i Oslo i oktober.